Ta strona wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies) do poprawnego działania. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności. Zamknij.

Regulamin

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Club CD dostarczane są Klientom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.
 2. Cena za zamówione towary nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Proponujemy dwie formy płatności: za zaliczeniem pocztowym lub przelew należności na konto bankowe po uprzednim przesłaniu mailowego potwierdzenia dostępności zamówionych płyt lub sprzętu.
 4. W przypadku oczywistych wad fabrycznych towarów, Club CD dostarczy na własny koszt towary wolne od wad technicznych lub zwróci należność. Reklamacje przyjmowane są w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki.
 5. Po złożeniu zamówienia rezerwujemy zamówione towary przez 5 dni roboczych.
 6. Wszystkie przesyłki pobraniowe o wysokości pobrania powyżej 200 zł wysyłamy jako pakiety wartościowe.
 7. Ze względu na gwałtowne i codziennie zmieniające się kursy waluty - podane na stronie ceny towarów są orientacyjne. Wszystkie ceny zostaną każdorazowo potwierdzone w mailu od Sprzedawcy.
 8. Koszty wysyłki uzależnione są od taryfikatora wybranego przewoźnika, wielkości i wagi przesyłki. O kosztach tych poinformujemy w mailu potwierdzającym gotowość do realizacji zamówienia. 
 9. Sprzedawca respektuje wszystkie żądania Kupującego w zakresie sposobu wysyłki towarów, podane przez Kupującego. Sprzedawca przygotowuje każdorazowo odrębną kalkulację i przedstawia ją Kupującemu do zatwierdzenia.
 10. Kupujący akceptując warunki sprzedaży i formy wysyłki poprzez potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu w momencie wysyłania zamówienia, dokonuje wyboru środka transportu według własnego wyboru lub korzystając z sugestii Sprzedawcy.
 11. Nie istnieje możliwość wysłania zamówienia bez potwierdzenia zapoznania się przez Kupującego z warunkami sprzedaży i wysyłki towarów lub ich zmiany zgodnie z oczekiwaniami Kupującego.
 12. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający zawiera z przewoźnikami umowę w imieniu Kupującego, na dostarczenie zamówionych towarów.

 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU 

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni (czternastu dni) od dnia wydania Towaru.
  Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego (skan drogą elektroniczną pod adres club@ccd.pl lub w oryginale pocztą pod adres Sprzedającego) podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu 14 dni (czternastu dni) od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  Do przesyłki ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem.
 3. Sprzedający ponosi koszt zwrotu Towaru wg najniższej stawki wskazanego przewoźnika. Jeśli Kupujący wybierze inny sposób przesyłki, opłaca nadwyżkę za koszt dostarczenia zwracanego towaru.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
 5. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym.
 6. Kupujący zwraca Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. Do Towaru muszą być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Wymagane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie. 
 7. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych przez Konsumenta kosztów dostawy zwracanych Towarów zostanie dokonany w terminie czternastu 14 dni (czternastu dni).
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych – po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. urządzeń elektronicznych, okablowania, akcesoriów gramofonowych, w tym szczególnie przetworników (wkładek gramofonowych) oraz głośników, jeśli ich opakowania oryginalne zostały usunięte, zerwane zostały banderole, zdjęte ochronne folie.
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. w przypadku produktów, w przypadku których dokonane zostały przeróbki, modyfikacje, a w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu (dokumentu gwarancyjnego) przez Konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta).    
 9. Przedsiębiorcom i osobom prawnym nie przysługuje prawo do ustawowego odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.
 10. MK NET, właściciel sklepu Club CD,  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu zgodnie z procedurami firmy (patrz p. 6).

Logowanie