Ta strona wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies) do poprawnego działania. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności. Zamknij.

Logowanie

SAMPLER - OPUS 3

Test-records 1, 2 and 3 (Depth of image, Timbre, Dynamics)

  • SAMPLER - OPUS 3 - sampler

Produkt w tej chwili niedostępny.

STRATOSFERA MUZYKI w wersji SHM-CD/XRCD 24

Po sensacyjnym przyjęciu przez Melomanów i Audiofilii najnowszego wynalazku Winstona Ma - ULTIMATE DISC - połączone siły Japonii i Hong Kongu odpowiedziały zaiste niespodziewanym a zarazem jakże adekwatnym i trafnym argumentem - połączeniem wybitnie audiofilskich nagrań wytwórni Opus 3, opracowanych technologią XRCD24 i wytłoczonych na nośniku Super High Material! Całkowity zawrót głowy!
>> P³yty XRCD do odtworzenia we wszystkich typach czytników CD oraz DVD. Gwarantuj¹ niespotykan¹ wczeœniej analogow¹ jakoœæ brzmienia, znakomit¹ scenê i wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ oraz kolorystykê dŸwiêku. <<<


 

Razem z tą płytą inni Melomani kupowali: