Nagrania ekstremalnie audiofilskie Ostatnio dodane płyty w kategorii: Nagrania ekstremalnie audiofilskie https://ccd.pl/ Mon, 11 Dec 2017 15:52:08 Europe/Warsaw 14400 pl Club CD Club CD Online https://ccd.pl/images/website-logo-big.png https://ccd.pl/ 142 107 <![CDATA[ SAMPLER - OPUS 3 - Depth of Image - TEST CD 4]]> https://ccd.pl/sampler-opus-3-depth-of-image-test-cd-4-p189645/ <img src='https://www.ccd.pl/covery/OPSXR99300_A.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr> >>> Większa okładka A <<< >>> Płyty XRCD do odtworzenia we wszystkich typach czytników CD oraz DVD. Gwarantują niespotykaną wcześniej analogową jakość brzmienia, znakomitą scenę i wyjątkową przejrzystość oraz kolorystykę dźwięku. <<<


...]]>
<![CDATA[ SAMPLER - OPUS 3 - Test-records 1, 2 and 3 (Depth of image, Timbre, Dynamics)]]> https://ccd.pl/sampler-opus-3-test-records-1-2-and-3-depth-of-image-timbre-dynamics-p193617/ <img src='https://www.ccd.pl/covery/MSXCD9305_A.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr>
>> P³yty XRCD do odtworzenia we wszystkich typach czytników CD oraz DVD. Gwarantuj¹ niespotykan¹ wczeœniej analogow¹ jakoœæ brzmienia, znakomit¹ scenê i wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ oraz kolorystykê dŸwiêku. <<<


...]]>
<![CDATA[Larsson, Koch, Bottesini - Thorvald Fredin, The Oskarshamn Ensemble STRATOSFERA MUZYKI - Concertos for Double Bass and Orchestra]]> https://ccd.pl/larsson-koch-bottesini-thorvald-fredin-the-oskarshamn-ensemble-stratosfera-muzyki-concertos-for-double-bass-and-orchestra-p193619/ <img src='https://www.ccd.pl/covery/MSXCD9304_A.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr>
>> P³yty XRCD do odtworzenia we wszystkich typach czytników CD oraz DVD. Gwarantuj¹ niespotykan¹ wczeœniej analogow¹ jakoœæ brzmienia, znakomit¹ scenê i wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ oraz kolorystykê dŸwiêku. <<<


Całkowity zawrót głowy! ...]]>