Inne światy.... Ostatnio dodane płyty w kategorii: Inne światy.... https://ccd.pl/ Sun, 05 Apr 2020 21:49:07 Europe/Warsaw 14400 pl Club CD Club CD Online https://ccd.pl/images/website-logo-big.png https://ccd.pl/ 142 107 <![CDATA[ Ye Yunchuan - National Beauty]]> https://ccd.pl/ye-yunchuan-national-beauty-p189960/ <img src='https://ccd.pl/covery/RMXRCD004_a.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr>
Tekst alternatywny


Płyty XRCD - DO ODTWORZENIA W KAŻDYM TYPIE CZYTNIKA CD i DVD . Gwarantują niespotykaną wcześniej analogową jakość brzmienia, znakomitą scenę i wyjątkową przejrzystość oraz kolorystykę dźwięku.

...]]>
<![CDATA[ Philharmonic of China - Three Kingdoms]]> https://ccd.pl/philharmonic-of-china-three-kingdoms-p190268/ <img src='https://ccd.pl/covery/SWS0063.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr> <![CDATA[ Philharmonic of China - Three Kingdoms]]> https://ccd.pl/philharmonic-of-china-three-kingdoms-p190268/ <img src='https://ccd.pl/covery/SWS0063.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr> <![CDATA[ Broadcasting Chinese Orchestra - Glimpses Of Tibet ]]> https://ccd.pl/broadcasting-chinese-orchestra-glimpses-of-tibet-p190008/ <img src='https://ccd.pl/covery/RXRCD005a.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr> Tybet, Shangri-la, dach świata, cel i początek, kraina śniegu, słońca, ciszy, wiatru, nieba, duszy, transcendencji, pokory i nieprzemijalności. Nieprzemijalności zachwytu człowieka nad dziełem Stwórcy. Kraina pełna tajemnic, broniąca się przed cywilizacją, ale jednocześnie nieustannie wysyłająca do tej cywilizacji sygnały o potrzebie pokoju, sensie prawdy i szczęścia. Przez tysiące lat kultura tybetańska obcowała i tworzyła także muzykę. Element obrzędowości, obyczajowości, czynnik wzbogacający życiu duchowe i kulturowe najbliższych sąsiadów Stwórcy. Ta muzyka, przez stulecia obrastała elementami napływowymi. Wszystkie ludy i kultury świata niosły do Tybetu swoje najbardziej rozpoznawalne i typowe akcenty. Stąd też muzykolodzy z wielkim mozołem z racji braku zapisów, wędrują do czasów kultury pozawerbalnej, by rekonstruować tybetańskie motywy, tonacje, barwy i muzyczne koloryty. Lecz jedno pozostaje poza wszelką wątpliwością. Ta muzyka, jak każde świadome i aktywne postrzeganie świata nakierowane było lub wynikało z potrzeby pokoju, spokoju, szczęścia i harmonii. Dlatego w tej właśnie, tybetńskiej muzyce, zaklęta jest moc nakierowująca nas na osiąganie stanu "błogosławionego". Usłyszą Państwo na tej płycie 10 kompozycji. Tak, nawet jeśli są to całkowicie oryginalne utwory tradycyjne, to stanowią element kompozycji złożonej z dziesięciu części, dziesięciu przesłań - chciałoby się powiedzieć, by nawiązać do naszej łacińskiej tradycji. Przede wszystkim słynna sześciosylabowa mantra. po chwili - nasza przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną wypełnią głosy tybetańskich trąb, których dźwięk dociera do absolutnie wszystkich zakątków świata. Tak rozpocznie się ta podróż, której celem jest wprowadzić nas w świat muzyki z pogranicza ziemi i nieba. Wiele z tradycyjnych kompozycji zaaranżowano i zinstrumentalizowano na "współczesną" modę, pokazując żywą obecność tamtej tradycji w całym muzycznym dorobku ludzkości. Albo - że tam jest jej początek? Muzycznej historii świata? Oryginalne instrumenty, najlepsze głosy, wyszukane techniki wokalne, mistrzowskie, graniczące z nadprzyrodzonymi zdolnościami umiejętności instrumentalistów. I niezmiennie przesłanie. Pokój, szczęście, harmonia... Kiedy słuchać będą Państwo dźwięku trąbki wykonanej z kości udowej kobiety, która zmarła podczas porodu - spadnie na Państwa jej błogosławi...]]> <![CDATA[ Broadcasting Chinese Orchestra - Glimpses Of Tibet ]]> https://ccd.pl/broadcasting-chinese-orchestra-glimpses-of-tibet-p190008/ <img src='https://ccd.pl/covery/RXRCD005a.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr> Tybet, Shangri-la, dach świata, cel i początek, kraina śniegu, słońca, ciszy, wiatru, nieba, duszy, transcendencji, pokory i nieprzemijalności. Nieprzemijalności zachwytu człowieka nad dziełem Stwórcy. Kraina pełna tajemnic, broniąca się przed cywilizacją, ale jednocześnie nieustannie wysyłająca do tej cywilizacji sygnały o potrzebie pokoju, sensie prawdy i szczęścia. Przez tysiące lat kultura tybetańska obcowała i tworzyła także muzykę. Element obrzędowości, obyczajowości, czynnik wzbogacający życiu duchowe i kulturowe najbliższych sąsiadów Stwórcy. Ta muzyka, przez stulecia obrastała elementami napływowymi. Wszystkie ludy i kultury świata niosły do Tybetu swoje najbardziej rozpoznawalne i typowe akcenty. Stąd też muzykolodzy z wielkim mozołem z racji braku zapisów, wędrują do czasów kultury pozawerbalnej, by rekonstruować tybetańskie motywy, tonacje, barwy i muzyczne koloryty. Lecz jedno pozostaje poza wszelką wątpliwością. Ta muzyka, jak każde świadome i aktywne postrzeganie świata nakierowane było lub wynikało z potrzeby pokoju, spokoju, szczęścia i harmonii. Dlatego w tej właśnie, tybetńskiej muzyce, zaklęta jest moc nakierowująca nas na osiąganie stanu "błogosławionego". Usłyszą Państwo na tej płycie 10 kompozycji. Tak, nawet jeśli są to całkowicie oryginalne utwory tradycyjne, to stanowią element kompozycji złożonej z dziesięciu części, dziesięciu przesłań - chciałoby się powiedzieć, by nawiązać do naszej łacińskiej tradycji. Przede wszystkim słynna sześciosylabowa mantra. po chwili - nasza przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną wypełnią głosy tybetańskich trąb, których dźwięk dociera do absolutnie wszystkich zakątków świata. Tak rozpocznie się ta podróż, której celem jest wprowadzić nas w świat muzyki z pogranicza ziemi i nieba. Wiele z tradycyjnych kompozycji zaaranżowano i zinstrumentalizowano na "współczesną" modę, pokazując żywą obecność tamtej tradycji w całym muzycznym dorobku ludzkości. Albo - że tam jest jej początek? Muzycznej historii świata? Oryginalne instrumenty, najlepsze głosy, wyszukane techniki wokalne, mistrzowskie, graniczące z nadprzyrodzonymi zdolnościami umiejętności instrumentalistów. I niezmiennie przesłanie. Pokój, szczęście, harmonia... Kiedy słuchać będą Państwo dźwięku trąbki wykonanej z kości udowej kobiety, która zmarła podczas porodu - spadnie na Państwa jej błogosławi...]]>