OSTATNIE EGZEMPLARZE Ostatnio dodane płyty w kategorii: OSTATNIE EGZEMPLARZE https://ccd.pl/ Mon, 23 Apr 2018 21:00:22 Europe/Warsaw 14400 pl Club CD Club CD Online https://ccd.pl/images/website-logo-big.png https://ccd.pl/ 142 107 <![CDATA[ MENDELSSOHN - Concerto in E Minor / Concerto in G Minor]]> https://ccd.pl/mendelssohn-concerto-in-e-minor-concerto-in-g-minor-p169046/ <img src='https://www.ccd.pl/covery/JMCXR0010_A.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr>
>> P³yty XRCD do odtworzenia we wszystkich typach czytników CD oraz DVD. Gwarantuj¹ niespotykan¹ wczeœniej analogow¹ jakoœæ brzmienia, znakomit¹ scenê i wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ oraz kolorystykê dŸwiêku. <<<


...]]>
<![CDATA[ RIMSKY-KORSAKOV - Scheherazade ]]> https://ccd.pl/rimsky-korsakov-scheherazade-p169051/ <img src='https://www.ccd.pl/covery/JMCXR0015.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr> >>> Płyty XRCD do odtworzenia we wszystkich typach czytników CD oraz DVD. Gwarantują niespotykaną wcześniej analogową jakość brzmienia, znakomitą scenę i wyjątkową przejrzystość oraz kolorystykę dźwięku. <<<


...]]>
<![CDATA[ MUSSORGSKY - Pictures at an Exhibition]]> https://ccd.pl/mussorgsky-pictures-at-an-exhibition-p169052/ <img src='https://www.ccd.pl/covery/JMCXR0016.jpg' width='200' align='left' hspace='4' vspace='2'> <strong></strong> <hr>